Päämäärätietoista yrittäjyyttä – Mathias Dahlqvistin tarina Nordic Sales Crewn perustamisesta

Nordic Sales Crew:n viisi perustajaa – Tong, Paavo, Juuso, Mathias ja Frans – tulevat jakamaan tulevien kuukausien aikana heidän versionsa siitä, miten kaikki sai alkunsa, mitä he ovat matkan varrella oppineet ja millaisia haasteita he ovat kohdanneet. Nyt meille kertoo oman tarinansa nykyään Face2facella asiakashankintaa hoitava Mathias. Mathiaksen matka yrittäjäksi on inspiroiva tarina päämäärätietoisuudesta ja itsevarmuudesta. 

Ystävyyden voima yrittäjyydessä

Yläasteaika on elämänvaihe, jossa nuoret luovat perustan tulevaisuudelleen – uusia ystävyyksiä syntyy, unelmat alkavat hahmottua, ja rohkeus astua tuntemattomaan vahvistuu. Tässä vedenjakajassa Mathias, Juuso ja Paavo löysivät toisensa. He eivät tyytyneet vain haaveilemaan suuresta, vaan päättivät konkreettisesti rakentaa sen itse.

Ennen Nordic Sales Crew:n perustamista Mathias ja Juuso eivät olleet vieraita yrittäjyyden maailmalle. Heillä oli takanaan muutamia yrityskokeiluja, mutta he kaipasivat vielä sitä oikeaa suuntaa. Jossain vaiheessa kaksikko havahtui oman vahvuutensa äärelle – myyntiin. Ystävykset ymmärsivät, että heillä oli lahja vakuuttaa ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Tästä oivalluksesta syntyi kipinä myös Nordic Sales Crew:n perustamiselle.

Sanoista teoiksi

Vuonna 2016 Mathias ja Juuso päättivät astua rohkeasti eteenpäin ja viedä ideansa seuraavalle tasolle. He kutsuivat mukaan myös Paavon ja Tongin, jotka olivat valmiita tarttumaan tähän haasteeseen yhdessä. Myöhemmin tiimiinsä he ottivat myös Fransin, täydentäen porukan monipuolisuutta.

”Kaikki alkoi siitä, kun päätimme laittaa tonnin mieheen ja myydä omaa aikaamme tämän idean kehittämiseksi”, muistelee Mathias. Nordic Sales Crew ei ole vain unelman tulos; se vaati konkreettista panostusta ja omistautumista. Jokainen perustaja toi mukanaan oman näkemyksensä ja taitonsa, luoden tiimin, jonka voima perustuu monipuolisuuteen ja yhteiseen päämäärään. 

Unelmat todeksi

Mathiaksen into yrittäjyyteen ja Nordic Sales Crew:n perustamiseen kumpuaa syvältä omista unelmista. Aina nuoresta asti Mathias haaveili oman yrityksen perustamisesta, ja kun tilaisuus lopulta tarjoutui, hän tarttui siihen innolla. Mathias kuvailee, että yrittäjyyteen liittyvä intohimo juontaa pitkälti siitä, että hän voi itse kontrolloida, milloin ja mitä hän tekee.

”Vaikka olisin kuinka hyvin tehnyt työni, aina oli joku hengittämässä niskaan ja tarkistamassa tekemistäni”, Mathias avaa. Yrittäjyys edusti hänelle mahdollisuutta omistaa oma aikansa ja päätöksensä, vapauttaa luovuutensa ja rakentaa jotain ainutlaatuista. Se ei ollut pelkästään tapa tehdä töitä, vaan se oli tilaisuus elää unelmaa vapaudesta ja itsenäisyydestä liiketoiminnassa.

Mahdollisuuksia nuorille

Yrityksen alkuvaiheissa Mathias, Tong, Paavo, Juuso ja Frans pohtivat, miten saada kaikki pyörimään saumattomasti. He tunnistivat vahvuutensa erinomaisina kommunikaattoreina nuorten kanssa, ja myynti sujui erityisen hyvin Juusolta, Tongilta ja Paavolta. Tämä näkemys antoi heille varmuutta yrityksen kasvulle.

Mathias korostaa, että heidän tiimillään oli aina selkeä rakenne siitä, kuka vastaa mistäkin. Juuso, Paavo ja Tong olivat vahvasti mukana myyntityössä, varmistaen tuotteiden liikkuvan tehokkaasti. Toisaalta Mathias ja Frans ottivat vastuuta siitä, että kaikki pysyi hallinnassa, varmistaen, että jokaisesta tehdystä työstä jäi käteen konkreettisia tuloksia.

Tämä tiivis yhteistyö ja selkeä vastuunjako ovat olleet avaintekijöitä Nordic Sales Crew:n menestyksessä. Tiimin monipuoliset taidot ja roolit ovat mahdollistaneet sen, että yritys ei ainoastaan myy palveluita, vaan tarjoaa myös nuorille mahdollisuuksia kehittää itseään ja olla osa jotain suurempaa.

Taustalla piilevät elämän opit

Matkan varrella Mathiakselle on kertynyt arvokkaita oppeja, joista hän jakaa meille muutamia merkittävimpiä. Vaikka hän ei ole itse ollut ständimyynnissä mukana, aikaisempi työkokemus on silti vaikuttanut hänen nykyiseen ammattitaitoonsa.

”Olen saanut paljon huonoja neuvoja elämässäni, kuten esimerkiksi sen, että kaikki täytyy tehdä itse. Toisena huonona neuvona minulle on sanottu, että älä tuo minulle ongelmia, vaan tuo minulle ratkaisuja”, Mathias paljastaa. Näitä neuvoja arvioidessaan hän korostaa, että sokeasti niiden noudattaminen ei johda pitkälle elämässä. Hänelle on tullut selväksi, että avun pyytäminen ja ongelmien yhdessä ratkaiseminen on usein hedelmällisempää kuin yksin puurtaminen.

Sen sijaan Mathias muistelee saaneensa erityisen arvokkaan neuvon entiseltä professoriltaan: ”It’s not resources, it’s resourcefulness” eli ”Kyse ei ole resursseista, vaan kyvystä käyttää resursseja viisaasti.” Tämä opetus alleviivaa, että menestys ei välttämättä riipu saatavilla olevista resursseista, vaan siitä, miten älykkäästi niitä osaa hyödyntää.

Ystävyyden ja yrittäjyyden tasapainottelu

Mathias avaa yhden suurimmista haasteistaan liittyen Nordic Sales Crew:n perustamiseen – tasapainoilu ystävyyden ja yhtiökumppanuuden välillä. Alun perin yritys syntyi parhaiden ystävien yhteisestä visiosta, mutta vuosien varrella dynamiikka on luonnollisesti muuttunut.

”Aikaisemmin kaikki tehtiin yhdessä, mutta kuten Nordic Sales Crew, myös me kaikki olemme kasvaneet ihmisinä, ja meille on syntynyt omia juttuja, jolloin yhteinen tekeminen jääkin toissijaiseksi”, Mathias kuvailee. Yrityksen kasvaessa ja ystävien kehittyessä yksilöinä, tasapainon löytäminen yhteisen työn ja henkilökohtaisten polkujen välillä on osoittautunut välillä haasteelliseksi.

Tämä tarina toimii oivallisena muistutuksena siitä, että yrittäjyysmatkalla tasapainottelu ei rajoitu pelkästään liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, vaan se ulottuu myös ystävyyssuhteisiin, joita matkan varrella muovataan ja testataan. Ystävyyden ja työsuhteen välinen rajanveto vaatii herkkyyttä ja avointa kommunikaatiota, jotta säilytetään molempien osapuolten hyvinvointi.

Toimitusjohtajasta uusiin tehtäviin

Vuonna 2021 tapahtunut yhdistyminen Face2face Creatives Finland:in ja Nordic Sales Crew:n välillä toi mukanaan muutoksen Mathiaksen rooliin. Aiemmin Nordic Sales Crew:n toimitusjohtajana toiminut Mathias siirtyi uusiin tehtäviin, keskittyen nyt Face2faceen ja asiakashankintaan. Tämä siirtyminen heijastaa yrittäjän kykyä omaksua muutoksia, nähdä mahdollisuudet muutosten taustalla ja tarttua niihin innokkaasti. Mathias ei ole pelkästään seurannut muutosta vaan on aktiivisesti astunut mukavuusalueensa ulkopuolelle, kohdannut uusia haasteita ja kasvanut niiden myötä.

”Uudet haasteet kiinnostavat”, Mathias nostaa. Tämä asenne on voimavara niin yrittäjyydessä kuin liiketoiminnan dynaamisessa ympäristössä ylipäätään. Mathias ei ainoastaan sopeudu muutokseen, vaan hän näkee sen mahdollisuutena kasvaa ja oppia.

 

Neuvoja matkalla menestykseen

Mathiaksen sanoma tuleville yrittäjille kätkee sisäänsä arvokkaita oppeja ja rohkaisua. Ensimmäinen neuvo on ymmärtää, ettei yrityksen menestys ole aina pikamatka vaan ennemminkin kestävyyslaji. Hän muistuttaa, ettei kaikkea tarvitse saavuttaa heti alussa, vaan panostaminen yrityksen kehittämiseen rakentaa vankan perustan tulevalle menestykselle. Mathias muistuttaa, että suuret brändit, kuten Uber, eivät syntyneet yhdessä yössä.

Toinen viisauden helmi on usko omaan kykyynsä. Mathias kannustaa tulevia yrittäjiä vahvaan itseuskoon. ”Minä olen aina uskonut osaavani”, hän kertoo. Hänen painotuksensa on selvä: vahva itseusko on avain uusien asioiden oppimiseen ja haasteisiin tarttumiseen. Mathias muistuttaa, että asenne ”en osaa” voi olla este oman potentiaalin täysimittaiselle hyödyntämiselle. Tulevaisuuden yrittäjät voivat ottaa oppia Mathiaksen kokemuksista ja rakentaa omaa polkuaan vahvan perustan ja itseuskon kautta. Yrittäjyys on matka, ja ylläolevat ohjeet toimivat kompassina kohti menestystä.

Helsinki

Mannerheimintie 16 A 9
00100 Helsinki

Tampere

Rongankatu 11 t82
33100 Tampere

Kuopio

Microkatu 1 M, 5. krs
70120 Kuopio

Oulu

Kauppurienkatu 10
90100 Oulu

4362958_tiktok_logo_social media_icon-bg