Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle tietoja siitä, kuinka me käsittelemme sinun henkilötietojasi liiketoiminnassamme.

Käsittelemme liiketoiminnassamme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteet
  • Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi
  • Suoramarkkinointi
  • Yhteistyösuhteet
  • Rekrytointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Evästeet

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Nordic Sales Crew Oy (Y-tunnus: 2758082-6), joka sijaitsee osoitteessa Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä Paavo Pörstiin,
paavo.porsti@nordicsalescrew.com.

 

MITÄ KÄSITTEITÄ TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA KÄYTETÄÄN?

Tietosuojailmoitus tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 nojalla laadittua dokumenttia, jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla rekisterinpitäjä käsittelee heidän henkilötietojansa.

Rekisterinpitäjä tarkoittaa henkilöä, joka vastaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä.

Käsittelijä tarkoittaa henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisteröity on tietosuojalakien mukainen nimitys ihmiselle.

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa rekisteröityä koskevaa tietoa tai tietoa, jolla rekisteröity voidaan tunnistaa.

Käsittelytarkoitus tarkoittaa syytä, miksi rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

Oikeusperuste tarkoittaa oikeudellista perustetta, jonka nojalla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Oikeusperusteet kuvataan tietosuoja-asetuksen artiklassa 6.

 

MILLOIN ME TOIMIMME KÄSITTELIJÄNÄ?

Toimimme myös henkilötietojen käsittelijänä myydessämme asiakkaidemme palveluita kuluttajille, sillä me käsittelemme henkilötietoja ainoastaan asiakkaidemme puolesta ja lukuun meidän välisemme tietosuojasopimuksen mukaisesti. Asiakkaamme informoivat kuluttajia erikseen tavoista, joilla heidän henkilötietojansa käsitellään.

 

MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti. Löydät
käsittelytarkoituksia koskevista kohdista tietoa siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja millä oikeusperusteella me käsittelemme henkilötietojasi.

 

Asiakassuhteet

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelemme asiakassuhteiden yhteydessä asiakkaidemme perus- ja yhteystietoja sekä asiakassuhteen tietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

 

Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden
täyttämiseksi

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja analysoidaksemme strategisesti niitä uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Käsittelemme strategisen analyysin asiakkaidemme perus- ja yhteystietoja sekä palveluidemme käyttöä koskevia tietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti kehitämme palveluitamme.

HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).

 

Suoramarkkinointi

Käsittelemme markkinointia haluavien henkilöiden henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.
Käsittelemme suoramarkkinoinnissa markkinointia haluavien henkilöiden perus- ja yhteystietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaisesti annettu suostumus, jonka perusteella voimme kohdistaa suoramarkkinointia suostumuksen antaneille henkilöille.

HUOM! Sinulla on oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).

 

Yhteistyösuhteet

Käsittelemme yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja yhteistyösuhteita koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelemme yhteistyösuhteiden yhteydessä perus- ja yhteystietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

 

Rekrytointi

Käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin. Käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä perus- ja yhteystietoja, CV-tietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme
rekrytointiamme.

HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).

 

Viestintä

Käsittelemme meihin yhteyttä ottavien henkilöiden henkilötietoja viestintää koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelemme viestinnän yhteydessä yhteystietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä.

HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta).

 

Sosiaalinen media

Käsittelemme meidän sosiaalisten medioiden kontaktien henkilötietoja sosiaaliseen mediaan liittyviin tarkoituksiin. Käsittelemme sosiaalisen median yhteydessä perus- ja yhteystietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä.

 

Evästeet

Käsittelemme verkkosivujemme kävijöiden IP-osoitteita evästeiden käyttöä koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperuste on sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus.

 

MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja eri tietolähteistä. Käyttämämme tietolähteet riippuvat käsittelytarkoituksistamme.

 

Asiakassuhteet, yhteistyösuhteet, suoramarkkinointi ja viestintä

Keräämme näihin käsittelytarkoituksiin sinun henkilötietojasi sinulta itseltäsi,
yhteistyökumppaneiltamme, viranomaisilta ja eri julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä.

 

Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Keräämme näihin käsittelytarkoituksiin sinun henkilötietojasi vain sinulta itseltäsi.

 

Evästeet

Keräämme henkilötietojasi evästeillä.

 

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI?

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja
viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille.

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

 

KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen me henkilötietojasi käsittelemme.
Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

 

Asiakassuhteet

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välinen sopimussuhteemme on voimassa.

 

Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden
täyttämiseksi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

Suoramarkkinointi

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat olennaisia tai kiellät (ns. opt out) meitä käsittelemästä henkilötietojasi suoramarkkinoinnin tarpeisiin tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.

 

Yhteistyösuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välinen sopimussuhteemme on voimassa.

 

Rekrytointi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta.

 

Viestintä

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.

 

Sosiaalinen media

Säilytämme sosiaalisen median kanavissamme olevia tietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen mediamme kanavista.

 

Evästeet

Säilytysaika riippuu evästeestä.

 

MITKÄ OVAT TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTESI?

Sinulla voi olla oikeus käyttää alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Sinun oikeutesi voidaan toteuttaa vasta, kun henkilöllisyytesi on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.

 

Oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.

 

Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.

 

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

 

Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi)

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

 

VOIKO TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Päivitämme tietosuojailmoitusta tarpeen tullen
esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme.

Mikäli teemme tietosuojailmoitukseen huomattavia muutoksia, tai jos sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, ilmoitamme rekisteröidyille asiasta.

(Viimeksi päivitetty 11.09.2020)

Helsinki

Mannerheimintie 16 A 9
00100 Helsinki

Tampere

Rongankatu 11 C 82
33100 Tampere

Kuopio

Microkatu 1 M, 5. krs
70120 Kuopio

Oulu

Kauppurienkatu 10
90100 Oulu

4362958_tiktok_logo_social media_icon-bg