Yrittäjyys, Yhteistyö ja Epäonnistumiset: Frans Westerlundin Tarina Nordic Sales Crew:n Perustamisesta

Nordic Sales Crew:n viisi perustajaa – Tong, Paavo, Juuso, Mathias ja Frans – ovat jakaneet viime kuukausien aikana heidän versionsa siitä, miten kaikki sai alkunsa, mitä he ovat matkan varrella oppineet ja millaisia haasteita he ovat kohdanneet. Taloushallintoa johtava Frans jakaa nyt oman tarinansa, korostaen epäonnistumisista oppimisen tärkeyttä.

Mistä kaikki lähti liikkeelle?

Frans kertoo, että hänen tiensä Nordic Sales Crew:n perustajaksi oli hieman erilainen kuin muilla. Kesällä 2016, kun Paavo, Juuso, Mathias ja Tong perustivat yrityksen, Frans oli muuttanut Singaporeen. Hän kuitenkin tiesi yrityksen perustamisesta ja oli aiemmin tutustunut Juusoon ja Mathiakseen, jotka auttoivat Franssin silloista yritystä myynnissä.

Frans muistelee, että Mathias soitti hänelle marraskuussa 2016 ja kertoi Nordic Sales Crew:n perustamisesta. ”Hän pyysi minua auttamaan heitä, kun palaan Singaporesta takaisin Suomeen’’, Frans kertoo. ”Minä tulin takaisin maanantaina ja tiistaina kävelin Nordic Sales Crew:n sen aikaiseen toimistoon Kruununhakaan, enkä enää lähtenyt’’, Frans kuvailee.

Mikä motivoi lähtemään mukaan?

Fransin yrittäjätaival on pitkä ja värikäs matka, joka sai alkunsa jo nuorena. Hän avaa tarinaansa korostaen, että vaikka ensimmäinen yritys päättyi epäonnistumiseen, se ei horjuttanut hänen intoaan yrittäjyyteen. Itse asiassa Franssilla on syvään juurtunut rakkaus yrittäjyyttä kohtaan, joka on kasvanut hänen pitkän historiansa myötä.

”Opiskeluvuosien takia yksi yritys jäi tauolle, ja olin menossa normaaliin työelämään, kunnes tämä mahdollisuus tuli vastaan, ja tartuin siihen nopeasti,” Frans kertoo. Hän korostaa, että päätöksen taustalla oli tiimin merkitys.

Aluksi Frans ajatteli uuden projektin olevan pieni, sopiva opintojen ohelle. Kuitenkin asiat kehittyivät odottamattomalla tavalla, ja Nordic Sales Crew kasvoi nopeasti suuremmaksi kuin hän oli aluksi kuvitellut. Näin ollen koulunkäynti jäi kesken, kun yrittäjyys vei hänet mukanaan.

Yrittäjyydessä Franssia on innostanut se, että kyseessä on – hänen sanojansa lainaten – ”avoin kenttä ilman rajoja.” Hänelle yrittäjyys on mahdollisuus luoda ja kehittää ideoitaan ilman perinteisen työelämän rajoituksia. Frans on tehnyt aina samaa työtä talon sisällä, eli katsonut talouden perään, ”Näihin hommiin minulta alun perinkin pyydettiin apua, joten on ollut luonnollista myös jäädä samaisiin tehtäviin”.

Ständimyynnin voima yrittäjyydessä

Frans avaa näkemyksiään myynnistä ja sen merkityksestä urakehityksessä. Vaikka hän ei ole itse tehnyt ständimyyntiä, hän korostaa sen olevan äärimmäisen tärkeä taito työelämässä ja erityisesti yrittäjyydessä. ”Sen huomaa todella nopeasti, kun menee työelämään ja etenkin yrittäjyyteen, että myyntiä on kaikkialla ihan sama missä roolissa olet”, hän toteaa.

Frans nostaa esiin ständimyynnin taitojen aliarvostuksen, erityisesti nuorten keskuudessa. Hän painottaa, että nämä taidot ovat liiketoiminnan perusta, vaikka niitä saatetaan ympäröidä ennakkoluuloilla. ”Ständimyynnistä saatavat taidot ovat aliarvostettu osaamisalue – ei ehkä työelämässä, mutta nuorten keskuudessa sen ympärillä on ennakkoluuloja, vaikka nämä taidot ovat kaiken a ja o liiketoiminnassa”, Frans huomauttaa.

Myyntitaitojen osaaminen on Fransin mielestä yksi tärkeimmistä taidoista. Hän kertoo, että Nordic Sales Crew:n yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota nuorille, erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville, mahdollisuus kehittää myyntitaitojaan. Nämä taidot ovat hyödyksi jokaisella alalla tulevaisuudessa. Tämä tavoite on yksi Franssin keskeisimmistä motivaatioista Nordic Sales Crew:lla. Hän alleviivaa lopuksi, että vaikka tuote olisi maailman paras, ilman myyntitaitoja se jää hyllylle.

Minkälaisia haasteita olet kohdannut matkalla menestykseen?

Frans avaa vuosien varrella kohtaamiensa haasteiden merkitystä, korostaen yrittäjyyden luontaisen haasteellisuuden olevan osa hänen päivittäistä arkeaan. Hän paljastaa, ettei ole ollut viikkoa ilman haasteita viimeisen seitsemän vuoden aikana. ”Tämä liittyy vahvasti yrittäjyyteen – joka päivässä on lähes haasteita”, Frans tuumaa.

Yksi merkittävimmistä koetuista haasteista oli koronavuodet. Vaikka Frans myöntää koronan luoneen kovan paikan Nordic Sales Crew:n tiimille, hän korostaa, että yrittäjänä on tärkeää oppia kohtaamaan vastoinkäymiset positiivisella asenteella ja nähdä ne oppimisen mahdollisuuksina. ”Oikealla asenteella haasteita kohtaan voi niitä ajatella kaasuna, ei jarruna”, Frans lisää.

Minkälaisia oppitunteja olet saanut muilta perustajilta?

Frans heijastelee tiiminsä kehitystä matkan varrella korostaen yksilöllisten vahvuuksien ja osaamisen monimuotoisuutta. Jokaisella tiimin jäsenellä on ollut omat erityisalueensa, joista muut eivät aluksi tienneet paljoa. Kuitenkin ajan myötä he ovat oppineet toisiltaan ja nostaneet koko tiimin moniosaavuuden aivan uudelle tasolle.

Tämän monipuolisen osaamisen myötä myös yritys on kasvanut, sillä tiimi on kehittynyt ja oppinut yhdessä. Hänen mukaansa tiimin erilaisuus on tuonut päätöksentekoon uusia näkökulmia, mikä on parantanut päätösten laatua. ”Elämässä ja etenkin yrittäjyydessä ei ole tärkeintä löytää ihmisiä, jotka ovat samaa mieltä, vaan niitä, jotka osaavat tuoda pöytään jotain uutta ja jotka uskaltavat olla eri mieltä sinun kanssasi”, Frans tiivistää.

Face2face Creatives ja Nordic Sales Crew

Frans palaa ajassa taaksepäin muistellessaan Face2face Creativesin ja Nordic Sales Crew:n yhteistyön alkua, jonka hän näkee pitkänä ja harkittuna polkuna. Hän kertoo pohtineensa ajatusta pitkään ennen kuin päätti, että yhteistyö oli oikea suunta Nordic Sales Crew:lle pitkällä tähtäimellä. Jälkikäteen tarkasteltuna hän uskoo edelleen vahvasti, että tämä ratkaisu avasi lukuisia mahdollisuuksia, ja hän odottaa sen positiivisten vaikutusten näkyvän vielä selkeämmin tulevaisuudessa.

Vaikka Frans myöntää yhdistymisen tuoneen omat vaikeutensa, hän korostaa, että heillä on edelleen aktiivinen rooli Nordic Sales Crew:ssa. Hän tarkentaa, että suuren yrityksen pyörittäminen tuo mukanaan merkittävän vastuun, mutta nyt, kun heillä on toinen vielä suurempi yritys jakamassa tätä vastuuta, se luo myös turvallisuudentunnetta. Frans korostaa, että tämä lisäturvallisuus on ollut tärkeä tekijä, mikä tekee yrityksen pyörittämisestä kestävämpää ja mahdollistaa tehokkaamman vastuunjaon.

Miten kohtaat epäonnistumiset?

Frans avaa ajatuksiaan asenteesta vastoinkäymisiin ja epäonnistumisiin, korostaen sen olevan ennen kaikkea asennekysymys. Vaikka hetkellisesti epäonnistumiset saattavat tuntua vaikeilta ja haastavilta, suuremmassa kuvassa ne tarjoavat korvaamattoman opetuksen.

”Sitä oppii paljon paremmin silloin kun on väärässä kuin oikeassa”, Frans painottaa. Hän alleviivaa, että epäonnistumiset tarjoavat mahdollisuuden oppia, kasvaa ja kehittyä. Epäonnistumisen hetkellä on vaikea nähdä sen positiivisia puolia, mutta ajan myötä käy ilmi, että juuri näistä kokemuksista kumpuaa syvällinen oppi, joka ohjaa kohti parempaa suoritusta ja itsetuntemusta.

Neuvoja tuleville yrittäjille

Franssin viestissä tuleville yrittäjille kätkeytyy syvä viisaus ja kokemus, joka heijastuu hänen omasta yrittäjäpolustaan. Frans kertoo tuleville yrittäjille, että: ”Yrittäjyys on matka, joka vaatii intohimoa, kovaa työtä ja sitoutumista, mutta se on myös erittäin palkitsevaa”. Hän korostaa tiimin arvostamisen tärkeyttä ja kehottaa hyödyntämään jokaisen jäsenen erityisosaamista.

Lopuksi Frans jakaa vahvan viestin rohkeudesta ja joustavuudesta yrittäjäpolulla. Hän kehottaa uskomaan omaan visioon, mutta samalla olemaan valmiina mukautumaan tarvittaessa. Kriittisenä opetuksena hän rohkaisee tulevia yrittäjiä olemaan pelkäämättä epäonnistumisia, sillä niissä piilee usein arvokkaimmat oppimiskokemukset.

Franssin tarina Nordic Sales Crew:n perustamisesta ei ole vain liiketoimintatarina, vaan se on tarina intohimosta, oppimisesta, haasteiden voittamisesta sekä menestymisestä yhdessä vahvan tiimin kanssa.

Helsinki

Mannerheimintie 16 A 9
00100 Helsinki

Tampere

Rongankatu 11 t82
33100 Tampere

Kuopio

Microkatu 1 M, 5. krs
70120 Kuopio

Oulu

Kauppurienkatu 10
90100 Oulu

4362958_tiktok_logo_social media_icon-bg